Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 14–15 grudnia 2001:

    ŚWIAT: powołanie Konwentu Europejskiego w celu przeprowadzenia debaty nad przyszłością UE i przygotowania Konferencji Międzyrządowej w 2004 r.
  • listopad–grudzień 2004:

    POLSKA: mediacja polskich polityków; pomarańczowa wstążka symbolem solidarności Polaków z Ukrainą.
  • 12 września 2002:

    SENAT: inicjatywa ustawodawcza - projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne. Umożliwiono spółkom wodnym prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (przyjęta przez Sejm 5 grudnia 2002 r.).
POLEĆ ZNAJOMEMU